Partenariats financiers :

 

BPI        

Scientipole initiative

          SATT
         

C-Nano IDF

           

 

Partenariats institutionnels :

 

Incuballiance

    

 

 

 

Nova Green

 

         

Challenge+

   

 

Partenariats académiques :

 

 

    CEA_Saclay

         

UPSUD   

 

Partenariats industriels:

 UITS